ÅBEN EFTER AFTALE:
Tlf: +4540279703
     

KOI SAN Denmark
Showroom:
Fuglagervej 4,
4200 Slagelse


E-mail: Koisan-DK

Last update: 16-02-2010

Velkommen til
KOISAN DENMARK


Karantæne - Derfor

Koisan Denmark har for din sikkerheds skyld indført meget strenge karantæneregler
for alle de Japanske koikarper vi importerer og sælger.

Vores anvendelse af karantæne giver dig og os, den størst mulige sikkerhed, imod spredning af
livsfarlige fiske-vira som f.eks. KHV og SVC (Koi Herpes Virus og Spring Viraemia of Carp)

Vi samarbejder med den dyrlæge vi er tilknyttet og med DFVF, Danmarks Fødevarestyrelses veterinærafdeling.
i Vejle og Århus, sektionen for aquakultur.
Udover dette er vi godkendt af samme, som importør, grossist
og detailforhandler af levende fisk.
Vi har selvfølgelig også den nødvendige lovbefalede politigodkendelse
til at forhandle importerede fisk.

Ved transport af koi sørger vi ved flytning af fisk over grænserne, naturligvis for traces certifikater via veterinærmyndighederne
i de pågældende lande.

De Japanske koi som vi udbyder til salg, har været igennem en 5-6 ugers isolationsfase i
vores karantænestation, hvor vi i isolationsperioden får de ny-importerede koi testet for
forskellige vira og bakterielle infektioner.

I enkeltstående tilfælde, hvis f.eks en sending koi er ankommet sent på foråret, kan vi i visse tilfælde indsende testfisk for KHV test efter ca 2 uger. Det vil da være på grund af deltagelse på internationale koi shows og fiskene vil efter hjemkomst fra show gennemgå en ny komplet karantæne på 5-6 uger. Årsagen til den lange karantæneperiode er dermed ikke grundet KHV testen, men for at sikre os at der ikke er tilstedeværelse af eksempelvis visse farlige bakteriestammer. (disse vil normalt gå i udbrud inden for ca 5 uger).

    Rent praktisk foregår vores karantæne på følgende måde:

  • Når vi modtager fiskene, bliver de hjembragt og lægges i deres transportposer op i deres respektive anlæg.

  • Inden modtagelsen har vi hævet temperaturen i vores karantænevand til 20°c. Efter ca. ½ time tømmes fiskeposerne med indhold over i en stor koi bowle. hver enkelt koi tjekkes for evt. skader og løftes derefter enkeltvis over i vores bassiner.

  • Bassinernes vand er forud for ankomsten blevet kørt gennem vores Ozon-anlæg for at sikre, et så lavt fremmed bakterieniveau som muligt. Vores erfaring gennem årene har vist os at dette er den sikreste måde at starte nye koi op på, oven på en stressende transport og tilvænning til helt nye vandparametre. Dette bevirker at de nye koi efter få timer er oppe på dupperne (Ozon-anlægget bliver slukket umiddelbart inden hjemkomsten, og bliver ikke tændt så længe der er fisk i karantænebassinerne).

  • I de første dage, hvor fiskene er under stresspåvirkning efter transporten, holder vi fortsat en temperatur på ca. 20°c. I en periode over de næste 4-6 uger hæves og sænkes temperaturen jævnligt mellem 18°c og 26°c. I den samme periode går der testfisk (små koi) sammen de nyimporterede.

  • Herefter indsendes typisk 3 levende test koi fra hvert karantænesystem til DFVF i Århus til PCR test af bla. gællestråler og nyrer.

  • Når testresultatet foreligger (negativt svar) og koiimporten dermed er godkendt, kan de importerede koi udleveres. Herefter justeres temperaturen. til ca. 20°c.

  • I selve karantæneperioden er der normalt ikke adgang for gæster el. kunder til vores isolationsafdeling, og vores egne procedurer indbefatter, at vi altid som det sidste på dagen, fodrer i karantæneafdelingen for at undgå evt. overførsel af smitte ind til vore andre salgsarealer. Du kan dog på forlangende altid få adgang til at besigtige karantænen for bl. at kontrollere at vi eksempelvis ikke varme-immuniserer fiskene ved 30°c, hvilket i praksis er muligt ved total lukket karantæne. Adgang til karantænen i denne periode er naturligvis på eget ansvar, da fiskene på dette tidspunkt ikke er testet fri for sygdomme. Ligeledes vil du blive nægtet adgang til vore salgs arealer efter du har været i karantæneafdelingen.

x x
Klik på billederne, for at se rapporterne i stor udgave

x

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, for evt. at få uddybet emnet yderligere.

Udover vores egen frivillige test ved de Danske myndigheder, bliver de koi vi importerer, også checket
som sending, ved de opdrættere vi samarbejder med og der medfølger testresultat med boksene.

Det er din garanti for test i alle led af leverancekæden, fra opdrætter til kunden.

x