ÅBEN EFTER AFTALE:
Tlf: +4540279703
     

KOI SAN Denmark
Showroom:
Fuglagervej 4,
4200 Slagelse


E-mail: Koisan-DK

Last update: 16-02-2010

og er en videreudvikling af de gamle squaretop filtre og består i sin enkelhed af en beholder til anbringelse af biologisk  filtermateriale, som er sammen-bygget med en mekanisk vortex med  center-udløb.
Alle filtre er fremstillet i glasfiber af høj kvalitet.

1

Opbygning:

SQ-filtrene består som beskrevet af både en mekanisk og en biologisk del.

 

Mekanisk del:

Den mekaniske vortex del har kraftig hældning direkte ned i udslamningsrøret, hvilket gør at slammet ikke kan fæstne sig på siderne af kammeret. Denne detalje gør det muligt at rense alt det ophobede slam ud på få sekunder.

Den effektive udslamning er et uundværligt værktøj i kampen mod de skadelige aeromonas og pseudomonas bakterier.

Vandforbruget ved rensning er ca.10 liter. Er der bare 20 cm flad bund i et vortex-kammer, kræver det ofte en fuldstændig tømning for at få alt slammet med ud.

De nye forhøjede sokler giver plads til 63 mm udslamningsrør i stedet for de gamle med 50 mm.

Dette gør udslamningen til et hurtigt og behageligt job.

Filtrene har indbygget 3 lige flader til montering af  indløb/udløb, som gør det muligt at montere dem i et hjørne.

 

2

 

Biologisk del:

Den biologiske del er firkantet og giver plads for store mængder biologisk filtermateriale.

I hjørnerne er skabt en særlig kanal, som giver adgang til at vandet kan flyde frit ud i alle områder af bio-delen, inden det sendes retur til dammen via et 110 mm rør.

Ved korrekt beluftning findes således ingen ”døde områder”.

 

Sammenbygning

SQ filtrene er det perfekte filter til sammenbygning med andre filtertyper.

Et eksempel hertil kunne være kombinationsmontage med PolyGeysere, beadfiltre eller filtre med kaldnes.

Vælger du f.eks. at kombinere dit beadfilter med et SQ filter, får du stor driftsikkerhed ved strømafbrydelser, pumpesvigt og andre uheld, hvor et lukket filter vil opbruge al tilgængelig ilt på få timer.

Ved sådanne uheld, eller efter parasit-behandling med visse medikamenter kan et lukket filter eller et kaldnes-filter være længe om at gendanne de vigtige nitrificerende bakterier, mens SQ filtret med sit åbne biokammer hurtigt vil genstarte.   

I den daglige drift vil det statiske filtermateriale give stor stabilitet og blive et vigtigt værktøj til opbygning af høj vandkvalitet.

 

 

3

Ønskes SQ filtret monteret som det eneste biologiske filter, er dette intet problem. Det anbefales dog at benytte et forfilter som  f.eks. UltraSieve, vortex, tromlefilter eller lignende.

 

 

       


Data:


Data:

Højde

 108,5 cm           

Højde

 128,5 cm         

Bredde

   83,5 cm

Bredde

 105,5 cm

Længde

   83,5 cm

Længde

 105,5 cm

       

Biomasse:

Eks. ca. 4,2 m² Japanmåtte

Biomasse:

Eks. ca. 8,4 m² Japanmåtte.

 

 

 

 

Anbefalet flow:

8.000 l/t

Anbefalet flow:

12.000 l/t

Max. flow :

12.000 l/t

Max. flow:

15.000 l/t

Max dam med forfilter:

15.000 liter

Max dam med forfilter:

20.000 liter

Max koidam med forfilter:

10.000 liter

Max koidam med forfilter:

15.000 liter

Pumpefødning:

Ja

Pumpefødning:

Ja

Gravitation:

Ja

Gravitation:

Ja

Leveres uden rør og biomedier.

 

Leveres uden rør og biomedier.

 

Målene på SQ-Filtrene kan variere en lille smule da de er håndbygget.